Подробна информация

Рамково споразумение


РД-11-54/28.01.2021 г.
Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С
28.1.2021 г. 17:49:00
31.12.2021 г. 17:49:00
ЦОПСЗ
0,26%

Участници

"МЕДЕКС" ООД
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
"ФАРКОЛ" АД
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
Инбиотех ООД

Лекарствени продукти


Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Забележка РУ Крайна цена без ДДС Необходим брой мярки Реализация в %
C01CA04 Dopamine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша 40 mg/ml - 5 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,008708
"МЕДЕКС" ООД 0,008708
84828082 0,08
C01CA07 Dobutamine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Admeda Arzneimittel GmbH, Германия 5 mg/ml - 50 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,029080
16296275 0,15
C01CA24 Epinephrine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 1mg/ml - 1ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 1,008333
352019 0,78
C01DA02 Glyceryl trinitrate парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Германия 1 mg/ml - 50 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,222600
6749201 0,39
C01DA05 Pentaerithrityl перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,004740
"ФАРКОЛ" АД 0,004762
669500 0,00
C01DA08 Isosorbide dinitrate перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
Тева Фарма ЕАД, България 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,003417
"ФАРКОЛ" АД 0,003721
3602598 0,05
C01DA08 Isosorbide dinitrate перорална течна mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург 1.25 mg/dose - 300 doses mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,028640
2247477 0,83
C01DX12 Molsidomine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша 2 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,032667
153763 0,08
C01EB15 Trimetazidine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 35 mg
Zentiva k.s., Чешка република 35 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001362
"ФАРКОЛ" АД 0,001485
10823354 0,00
C01EB17 Ivabradine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 7.5 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
Medochemie Ltd., Кипър 5 mg
Medochemie Ltd., Кипър 7,5 mg
Инбиотех ООД, България 7.5 mg
Инбиотех ООД 0,030119
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,030129
"ФАРКОЛ" АД 0,032835
476537 0,00
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 5 mg/5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 5 mg/5 tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,090667
"ФАРКОЛ" АД 0,098855
29932 0,00
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 10 mg/5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 10 mg/5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,146667
"ФАРКОЛ" АД 0,160097
29748 0,00
C09BB07 Ramipril, Amlodipine перорална твърда tabl 10 mg/10 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 10 mg/10 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,130000
"ФАРКОЛ" АД 0,130550
1800 0,00
C09BB07 Ramipril, Amlodipine перорална твърда tabl 10 mg/5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 10 mg/5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,111000
"ФАРКОЛ" АД 0,111658
4308 0,00
C09CA01 Losartan перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Zentiva k.s., Чешка република 50 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001580
4014870 0,11
C09CA02 Eprosartan перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Майлан ЕООД, България 600 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001125
2308800 0,00
C09CA03 Valsartan перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 320 mg
Тева Фарма ЕАД, България 160 mg
Teva B.V., Нидерландия 160 mg
Medochemie Ltd., Кипър 160 mg
"ФАРКОЛ" АД 0,001101
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,001101
21947928 0,00
C09CA04 Irbesartan перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 300 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 150 mg
Teva B.V., Нидерландия 300 mg
Teva B.V., Нидерландия 150 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 300 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 150 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000467
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000468
"ФАРКОЛ" АД 0,000509
7200800 0,00
C09CA06 Candesartan перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 16 mg
Teva B.V., Нидерландия 8 mg
Teva B.V., Нидерландия 32 mg
Екофарм Груп АД, България 16 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 8 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 16 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 32 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,006213
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,006216
"ФАРКОЛ" АД 0,006761
1617691 0,00
C09CA07 Telmisartan перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 80 mg
Gedeon Richter Plc., Унгария 40 mg
Gedeon Richter Plc., Унгария 80 mg
Stada Arzneimittel AG, Германия 80 mg
Teva B.V., Нидерландия 80 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,002733
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002734
"ФАРКОЛ" АД 0,002768
3705128 0,00
C09DA01 Losartan, Hydrochlorithiazide перорална твърда tabl 100 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
KRKA, d.d., Словения 100 mg/12,5 tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,217000
2460 0,00
C09DA01 Losartan, Hydrochlorithiazide перорална твърда tabl 50 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
KRKA, d.d., Словения 50 mg/12,5 mg tabl
Actavis Group PTC ehf., Исландия 50 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,138214
"ФАРКОЛ" АД 0,138367
21170 0,00
C09DA01 Losartan, Hydrochlorithiazide перорална твърда tabl 100 mg/25 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
KRKA, d.d., Словения 100 mg/ 25 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,200357
300 0,00
C09DA03 Valsartan, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 160 mg/25 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 160 mg/25 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,136071
"ФАРКОЛ" АД 0,148320
22868 0,00
C09DA03 Valsartan, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 160 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Stada Arzneimittel AG, Германия 160 mg/12,5 mg tabl
Teva B.V., Нидерландия 160 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,226667
"ФАРКОЛ" АД 0,230000
57403 0,00
C09DA03 Valsartan, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 320 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 320 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,333929
"ФАРКОЛ" АД 0,363770
3370 0,00
C09DA03 Valsartan, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 320 mg/25 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 320 mg/25 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,331333
"ФАРКОЛ" АД 0,361649
710 0,00
C09DA06 Candesartan, Hydrochlortiazide перорална твърда tabl 8 mg/12,5 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,110667
"ФАРКОЛ" АД 0,114850
9510 0,00
C09DA07 Telmisartan, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 80 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Actavis Group PTC ehf., Исландия 80 mg/12,5 mg tabl
Teva B.V., Нидерландия 80 mg/12,5 mg tabl
Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България 80 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,092857
"ФАРКОЛ" АД 0,100662
16952 0,00
C09DA07 Telmisartan, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 80 mg/25 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Actavis Group PTC ehf., Исландия 80 mg/25 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,100000
"ФАРКОЛ" АД 0,109048
9644 0,00
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 20 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 20 mg/12.5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,137333
"ФАРКОЛ" АД 0,149949
3460 0,00
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 40 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 40 mg/12.5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,146667
"ФАРКОЛ" АД 0,159900
1260 0,00
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine перорална твърда tabl 20 mg/5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 20 mg/5 mg tabl
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 20 mg/5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,174000
"ФАРКОЛ" АД 0,190059
3280 0,00
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine перорална твърда tabl 40 mg/5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 40 mg/5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,228667
"ФАРКОЛ" АД 0,249894
780 0,00
C10AA01 Simvastatin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 20 mg
Teva B.V., Нидерландия 40 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 40 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 20 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 10 mg
Genericon Pharma GmbH, Австрия 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,002321
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002322
"ФАРКОЛ" АД 0,002531
1471620 0,00
C10AA05 Atorvastatin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 20 mg
Teva B.V., Нидерландия 10 mg
Екофарм Груп АД, България 20 mg
Екофарм Груп АД, България 10 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 40 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 20 mg
Нобел Фарма ЕООД, България 10 mg
Medochemie Ltd., Кипър 10 mg
Medochemie Ltd., Кипър 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,002700
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002701
"ФАРКОЛ" АД 0,002916
2691129 0,00
C10AA07 Rosuvastatin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Екофарм Груп АД, България 20 mg
Екофарм Груп АД, България 10 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,008700
4226993 0,00
C10AB05 Fenofibrate перорална твърда tabl/caps
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 200 tabl/caps
Teva B.V., Нидерландия 160 tabl/caps
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,240655
"ФАРКОЛ" АД 0,242225
17330 0,00
C10AB08 Ciprofibrate перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi-Aventis Groupe, Франция 100 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001933
365800 0,00

Прикачени документи