Процедури


„Сключване на рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ЦОПСЗ), чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“Министерство на здравеопазването2.12.2016 г. 15:00:0030.11.2017 г. 17:30:00