Процедури по сключване на рамкови споразуменияПроцедури по вътрешен конкурентен изборПублични действия