Подробна информация

Рамково споразумение


РД-11-55/28.01.2021 г.
Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С
28.1.2021 г. 17:31:00
31.12.2021 г. 17:31:00
ЦОПСЗ
0,2%

Участници

"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
"МЕДЕКС" ООД
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
"ФАРКОЛ" АД
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
ДАНСОН БГ ООД
Инбиотех ООД

Лекарствени продукти


Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Забележка РУ Крайна цена без ДДС Необходим брой мярки Реализация в %
C01AA05 Digoxin парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 0.25 mg/ml - 2ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 1,746667
85193 0,46
C01AA08 Metildigoxin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
ESTEVE Pharmaceuticals GmbH, Германия 0.1 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,516667
8956 0,07
C01BC04 Flecainide перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 150 mg
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 100 mg
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 50 mg
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,004147
13634500 0,01
C01BD01 Amiodarone парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi Winthrop Industrie, Франция 150 mg/3 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,003878
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,003880
"МЕДЕКС" ООД 0,003950
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,004000
69793719 0,63
C01BD01 Amiodarone перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi Winthrop Industrie, Франция 200 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000703
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,000711
106679793 0,58
C02AC01 Clonidine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 0.15 mg/ml - 1 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 5,291926
212215 0,81
C02AC01 Clonidine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 0.15 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,200000
372459 0,14
C02AC05 Moxonidine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 0.4 mg
Тева Фарма ЕАД, България 0.2 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,341667
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,341765
"ФАРКОЛ" АД 0,372839
88900 0,00
C02AC06 Rilmenidine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 1 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,087000
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,087037
"ФАРКОЛ" АД 0,095046
22896 0,00
C02CA01 Prazosin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 2 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,022000
82946 0,00
C03AA03 Hydrochlorothiazide перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 25 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,004080
"ФАРКОЛ" АД 0,004460
3406470 0,00
C03BA11 Indapamide перорална твърда tabl
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 2.5 tabl
Тева Фарма ЕАД, България 1.5 tabl
Екофарм Груп АД, България 1.5 tabl
KRKA, d.d., Словения 1.5 tabl
Teva B.V., Нидерландия 1.5 tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,077000
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,077025
"ФАРКОЛ" АД 0,081666
211084 0,00
C03CA01 Furosemide парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 10 mg/ml - 2 ml mg
Софарма АД, България 10 mg/ml - 2 ml mg
Hameln Pharma Plus GmbH, Германия 10 mg/ml - 2 ml mg
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg/ml - 2 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 10 mg/ml - 2 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,013950
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,013951
ДАНСОН БГ ООД 0,013954
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,013955
"МЕДЕКС" ООД 0,013955
73489830 0,00
C03CA01 Furosemide перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 40 mg
Софарма АД, България 40 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000979
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000979
"ФАРКОЛ" АД 0,000990
28616982 0,07
C03CA04 Torasemide парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург 10 mg/2 ml mg
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург 20 mg/4 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,082000
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,082006
6791542 0,35
C03DA01 Spironolactone перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 25 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 50 mg
Тева Фарма ЕАД, България 25 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,002733
"ФАРКОЛ" АД 0,002900
32179057 0,28
C03DA04 Eplerenone перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 50 mg
Teva B.V., Нидерландия 25 mg
"ФАРКОЛ" АД 0,012789
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,012789
588800 0,00
C03EA01 Triamterene, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 25 mg/12.5 mg tabl
Екофарм Груп АД, България 25 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,053000
"ФАРКОЛ" АД 0,053666
275898 0,00
C04AD03 Pentoxifylline перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
G. L. Pharma GmbH, Австрия 600 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000240
143813362 0,09
C04AE02 Nicergoline перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,014160
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,014165
"ФАРКОЛ" АД 0,015064
3118700 0,00
C04AX21 Naftidrofuryl перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Merck Sante S.A.S, Франция 100 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001780
9360026 0,00
C07AA05 Propranolol перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 40 mg
Тева Фарма ЕАД, България 20 mg
Тева Фарма ЕАД, България 40 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001850
"ФАРКОЛ" АД 0,001875
3142923 0,06
C07AB02 Metoprolol парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Адифарм ЕАД, България 1 mg/ml - 5 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,678400
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,678539
"МЕДЕКС" ООД 0,678539
275995 0,00
C07AB02 Metoprolol перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 50 mg
Адифарм ЕАД, България 100 mg
Адифарм ЕАД, България 50 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 100 mg
Teva B.V., Нидерландия 47.5 mg (съответстващ на 50 mg metoprolol tartrate) mg
Teva B.V., Нидерландия 95 mg (съответстващ на 100 mg metoprolol tartrate) mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001017
"ФАРКОЛ" АД 0,001052
18146945 0,00
C07AB07 Bisoprolol перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 10 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 2.5 mg
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 5 mg
Мерк България ЕАД, България 5 mg
Екофарм Груп АД, България 10 mg
Екофарм Груп АД, България 5 mg
Teva B.V., Нидерландия 10 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
Teva B.V., Нидерландия 2.5 mg
Мерк България ЕАД, България 10 mg
Мерк България ЕАД, България 5 mg
Мерк България ЕАД, България 5 mg
Мерк България ЕАД, България 2.5 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
Teva B.V., Нидерландия 10 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,005333
"ФАРКОЛ" АД 0,005777
4752516 0,03
C07AB12 Nebivolol перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 5 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
Екофарм Груп АД, България 5 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,019467
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,019472
"ФАРКОЛ" АД 0,021030
939076 0,00
C07BB07 Bisoprolol, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 10 mg/6,25 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Мерк България ЕАД, България 10 mg/6.25 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,083333
8340 0,00
C07BB07 Bisoprolol, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 5 mg/6,25 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Мерк България ЕАД, България 5 mg/6.25 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,050667
14480 0,00
C07BB12 Nebivolol, hydrochlorothiazide перорална твърда tabl
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 5 mg/12.5 mg tabl
Тева Фармасютикълс България ЕООД, България 5 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,176000
"ФАРКОЛ" АД 0,187641
33067 0,00
C08CA01 Amlodipine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Екофарм Груп АД, България 5 mg
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
Тева Фарма ЕАД, България 5 mg
Teva B.V., Нидерландия 10 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,003533
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,003535
"ФАРКОЛ" АД 0,003778
2932187 0,00
C08CA02 Felodipine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 10 mg
Teva B.V., Нидерландия 2.5 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
"ФАРКОЛ" АД 0,010611
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,010612
382331 0,00
C08CA05 Nifedipine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Екофарм Груп АД, България 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,002000
2651290 0,11
C08CA06 Nimodipine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Bayer AG, Германия 10 mg/50 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,967000
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,967348
"МЕДЕКС" ООД 0,967348
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 1,026666
481816 0,11
C08CA06 Nimodipine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Bayer AG, Германия 30 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,007300
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,007303
"МЕДЕКС" ООД 0,007311
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,007594
1663512 0,00
C08CA13 Lercanidipine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 20 mg
Teva B.V., Нидерландия 10 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,006667
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,006670
"ФАРКОЛ" АД 0,007197
1712700 0,00
C08DA01 Verapamil парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 2.5 mg/ml - 2 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,140667
1098810 0,31
C08DB01 Diltiazem перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 60 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000611
3236320 0,00
C09AA02 Enalapril перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 5 mg
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
Тева Фарма ЕАД, България 20 mg
Инбиотех ООД, България 10 mg
Инбиотех ООД, България 20 mg
Инбиотех ООД 0,002618
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002620
"ФАРКОЛ" АД 0,002855
5068974 0,87
C09AA03 Lisinopril перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
Тева Фарма ЕАД, България 5 mg
Тева Фарма ЕАД, България 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,006800
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,006802
"ФАРКОЛ" АД 0,007402
1664058 0,00
C09AA05 Ramipril перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg
Тева Фарма ЕАД, България 5 mg
Teva B.V., Нидерландия 10 mg
Teva B.V., Нидерландия 5 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,006800
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,006804
"ФАРКОЛ" АД 0,007399
1044608 0,00
C09AA15 Zofenopril перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Berlin - Chemie AG, Германия 7.5 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,029333
1438098 0,03
C09BA02 Enalapril, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 20 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 20 mg/12,5 mg tabl
KRKA, d.d., Словения 20 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,155333
"ФАРКОЛ" АД 0,164560
139694 0,00
C09BA03 Lisinopril, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 20 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 20 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,086667
"ФАРКОЛ" АД 0,094506
4530 0,00
C09BA03 Lisinopril, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl 10 mg/12,5 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 10 mg/12,5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,070000
"ФАРКОЛ" АД 0,076094
7380 0,00
C09BA04 Perindopril, Indapamide перорална твърда tabl 5 mg/1,25 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 5 mg/1,25 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,104333
"ФАРКОЛ" АД 0,113683
19108 0,00
C09BA09 Fosinopril, Hydrochlorothiazide перорална твърда tabl
Притежател на РУ К-во Мярка
Bausch Health Ireland Limited, Ирландия 20 mg/12.5 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,295357
2780 0,00

Прикачени документи