Подробна информация

Рамково споразумение


РД-11-164/ 29.03.2021
Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система"
29.3.2021 г. 15:53:00
31.12.2021 г. 15:54:00
ЦОПСЗ
0,31%

Участници

"МЕДЕКС" ООД
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
"ФАРКОЛ" АД
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
ДАНСОН БГ ООД
Медофарма ЕООД

Лекарствени продукти


Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Забележка РУ Крайна цена без ДДС Необходим брой мярки Реализация в %
M01AB05 Diclofenac парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Medochemie Ltd., Кипър 75 mg/3 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 25 mg/ml-3 ml mg
KRKA, d.d., Словения 75 mg/3 ml mg
ДАНСОН БГ ООД 0,006452
Медофарма ЕООД 0,006454
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,007022
"ФАРКОЛ" АД 0,007031
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,007069
74578768 0,00
M01AB55 Diclofenac, Orphenadrine citrate парентерална mg /refers to diclofenac/
Притежател на РУ К-во Мярка
Фрезениус Каби България ЕООД, България 75 mg/30 mg - 250 ml mg /refers to diclofenac/
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,131867
"МЕДЕКС" ООД 0,131892
"ФАРКОЛ" АД 0,132222
1940200 0,00
M01AC02 Tenoxicam перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Майлан ЕООД, България 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,022350
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,022354
156600 0,00
M01AC06 Meloxicam парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Нобел Фарма ЕООД, България 15 mg/ 1,5 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,057476
"МЕДЕКС" ООД 0,057492
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,057492
"ФАРКОЛ" АД 0,058860
4542608 0,00
M01AE03 Ketoprofen парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Lek Pharmaceuticals d.d., Словения 100 mg/2 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 50 mg/ml–2 ml mg
ДАНСОН БГ ООД 0,012514
"МЕДЕКС" ООД 0,012514
55968100 0,16
M01AE17 Dexketoprofen парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
AS KALCEKS, Латвия 50 mg/2 ml mg
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 50 mg/2 ml mg
"МЕДЕКС" ООД 0,013383
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,013389
71198135 0,22
M01AH04 Parecoxib парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Pfizer Europe MA EEIG, Белгия 40 mg mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,272000
"МЕДЕКС" ООД 0,272112
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,272112
959840 0,00
M01CC01 D-Penicillamine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 250 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,006776
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,006779
1075000 0,00
M03AB01 Suxamethonium парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Takeda Austria GmbH, Австрия 10 mg/ml - 5 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,043480
"МЕДЕКС" ООД 0,043492
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,043492
29321157 0,80
M03AC06 Pipecuronium парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Gedeon Richter Plc., Унгария 4 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,659000
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,659170
1012821 0,37
M03BX02 Tizanidine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 4 mg
Teva B.V., Нидерландия 2 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,043478
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,043510
377344 0,00
M03BX04 Tolperisone перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Gedeon Richter Plc., Унгария 150 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001064
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,001065
50897925 0,00
M05BA06 Ibandronic acid парентерална mg solution for injection
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare S.L.U., Испания 3 mg/3 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 10,536667
72 0,00

Прикачени документи