Подробна информация

Рамково споразумение


РД-11-164/ 29.03.2021
Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система"
29.3.2021 г. 15:53:00
31.12.2021 г. 15:54:00
ЦОПСЗ
0,31%

Участници

"МЕДЕКС" ООД
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
"ФАРКОЛ" АД
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
ДАНСОН БГ ООД
Медофарма ЕООД

Лекарствени продукти


Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Забележка РУ Крайна цена без ДДС Необходим брой мярки Реализация в %
M01AB05 Diclofenac парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Medochemie Ltd., Кипър 75 mg/3 ml mg
KRKA, d.d., Словения 75 mg/3 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 25 mg/ml-3 ml mg
ДАНСОН БГ ООД 0,006452
Медофарма ЕООД 0,006454
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,007022
"ФАРКОЛ" АД 0,007031
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,007069
74578768 0,00
M01AB55 Diclofenac, Orphenadrine citrate парентерална mg /refers to diclofenac/
Притежател на РУ К-во Мярка
Фрезениус Каби България ЕООД, България 75 mg/30 mg - 250 ml mg /refers to diclofenac/
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,131867
"МЕДЕКС" ООД 0,131892
"ФАРКОЛ" АД 0,132222
1940200 0,00
M01AC02 Tenoxicam перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Майлан ЕООД, България 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,022350
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,022354
156600 0,00
M01AC06 Meloxicam парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Нобел Фарма ЕООД, България 15 mg/ 1,5 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,057476
"МЕДЕКС" ООД 0,057492
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,057492
"ФАРКОЛ" АД 0,058860
4542608 0,00
M01AE03 Ketoprofen парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Lek Pharmaceuticals d.d., Словения 100 mg/2 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 50 mg/ml–2 ml mg
ДАНСОН БГ ООД 0,012514
"МЕДЕКС" ООД 0,012514
55968100 0,16
M01AE17 Dexketoprofen парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
AS KALCEKS, Латвия 50 mg/2 ml mg
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 50 mg/2 ml mg
"МЕДЕКС" ООД 0,013383
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,013389
71198135 0,22
M01AH04 Parecoxib парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Pfizer Europe MA EEIG, Белгия 40 mg mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,272000
"МЕДЕКС" ООД 0,272112
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,272112
959840 0,00
M01CC01 D-Penicillamine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 250 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,006776
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,006779
1075000 0,00
M03AB01 Suxamethonium парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Takeda Austria GmbH, Австрия 10 mg/ml - 5 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,043480
"МЕДЕКС" ООД 0,043492
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,043492
29321157 0,80
M03AC06 Pipecuronium парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Gedeon Richter Plc., Унгария 4 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,659000
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,659170
1012821 0,37
M03BX02 Tizanidine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 4 mg
Teva B.V., Нидерландия 2 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,043478
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,043510
377344 0,00
M03BX04 Tolperisone перорална твърда mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001064
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,001065
50897925 0,00
M05BA06 Ibandronic acid парентерална mg solution for injection
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare S.L.U., Испания 3 mg/3 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 10,536667
72 0,00

Прикачени документи