Подробна информация

Рамково споразумение


РД-11-163/ 29.03.2021
Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система"
29.3.2021 г. 15:55:00
31.12.2021 г. 15:55:00
ЦОПСЗ
0,27%

Участници

"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
"МЕДЕКС" ООД
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
"ФАРКОЛ" АД
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
ДАНСОН БГ ООД
Инбиотех ООД
Медофарма ЕООД

Лекарствени продукти


Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Забележка РУ Крайна цена без ДДС Необходим брой мярки Реализация в %
A02BA02 Ranitidine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 25 mg/ml - 2 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,019145
11497653 0,00
A02BA03 Famotidine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Gedeon Richter Plc., Унгария 20 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,057600
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,057618
41675262 0,52
A02BC01 Omeprazole парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 40 mg
Sandoz d.d., Словения 40 mg
Zentiva k.s., Чешка република 40 mg
ДАНСОН БГ ООД 0,097917
"МЕДЕКС" ООД 0,097951
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,097951
30884780 0,00
A02BC01 Omeprazole перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Инбиотех ООД, България 20 mg
Инбиотех ООД 0,012661
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,013290
17639541 0,00
A02BC02 Pantoprazole парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
KRKA, d.d., Словения 40 mg
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 40 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,116810
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,117192
6960744 0,01
A02BC05 Esomeprazole парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша 40 mg
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 40 mg
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,170833
"МЕДЕКС" ООД 0,170889
9697812 0,00
A03AD01 Papaverine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 20 mg/ml - 1 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,027250
20151875 1,31
A03AD02 Drotaverine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Opella Healthcare France SAS, Франция 20 mg/ml - 2 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 20 mg/ml - 2 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,007350
"МЕДЕКС" ООД 0,007351
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,007351
ДАНСОН БГ ООД 0,007351
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,007533
53311254 0,00
A03BA01 Atropine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 1mg/ml- 1 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,781667
957347 0,48
A03BB01 Butylscopolamine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Medochemie Ltd., Кипър 20 mg/ml-1ml mg
Софарма АД, България 20 mg/ml - 1 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,053250
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,053254
Медофарма ЕООД 0,053277
"ФАРКОЛ" АД 0,053307
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,053333
ДАНСОН БГ ООД 0,053333
26316780 0,39
A03FA01 Metoclopramide парентерална mg Solution for injection
Притежател на РУ К-во Мярка
Medochemie Ltd., Кипър 10 mg/2 ml mg
Lek Pharmaceuticals d.d., Словения 10 mg/2 ml mg
Софарма АД, България 5 mg/ml - 2 ml mg
Софарма АД, България 5 mg/ml - 2 ml mg
Фармалейк България ООД, България 10 mg/2 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,075600
"МЕДЕКС" ООД 0,075604
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,075604
Медофарма ЕООД 0,075638
"ФАРКОЛ" АД 0,081616
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,083099
13419801 0,29
A04AA01 Ondansetron парентерална mg 2 mg/ml
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша 2mg/ml-4 ml mg
Софарма АД, България 2 mg/ml - 2 ml mg
Софарма АД, България 2 mg/ml - 4 ml mg
Sandoz d.d., Словения 2 mg/ml - 4 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,138750
"МЕДЕКС" ООД 0,138806
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,138806
3558107 1,17
A04AA01 Ondansetron перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Sandoz d.d., Словения 8 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,289792
"МЕДЕКС" ООД 0,289792
125200 0,00
A04AA02 Granisetron перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 2 mg
"ФАРКОЛ" АД 2,318333
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2,318333
"МЕДЕКС" ООД 2,318333
47240 0,00
A04AA05 Palonosetron парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Ирландия 250 mcg/5 ml mg
"МЕДЕКС" ООД 150,033333
865 7,05
A05AA02 Ursodeoxycholic acid перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 250 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001472
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,001473
33807925 0,00
A05BA00 L-Ornithine-L-Aspartate парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия 5000 mg/10 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002088
"МЕДЕКС" ООД 0,002088
412621025 0,02
A05BA00 L-Ornithine-L-Aspartate перорална течна mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия 3 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000633
"МЕДЕКС" ООД 0,000633
172185400 0,09
A06AD65 Macrogol, combinations перорална течна g
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 52.5 g
Ipsen Consumer HealthCare, Франция 64 g
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,047270
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,047284
10661877 0,00
A07EA06 Budesonide перорална твърда mg capsule, hard
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 3 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,389067
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,389149
24060 0,00
A07EA06 Budesonide ректална течна mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 2 mg/puff mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 3,715714
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 3,715999
3104 0,00
A07EC01 Sulfasalazine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
KRKA, d.d., Словения 500 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000373
26568000 0,56
A07EC02 Mesalazine перорална твърда mg granules
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 3000 mg
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 1000 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001098
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,001099
28040000 0,00
A07EC02 Mesalazine перорална твърда mg tablet
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 500 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000727
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000728
47631850 0,00
A07EC02 Mesalazine ректална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 500 mg
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 1000 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002018
3504400 0,00
A07EC02 Mesalazine ректална течна mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Dr. Falk Pharma GmbH, Германия 4 g/60 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,001743
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001743
1079000 0,00
A09AA02 Multienzymes (lipase, protease etc.) перорална твърда caps
Притежател на РУ К-во Мярка
Viatris Healthcare Limited, Ирландия 420 caps
Майлан ЕООД, България 300 caps
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,517500
1033220 0,02
A10AB01 Insulin (human) парентерална IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
Novo Nordisk A/S, Дания 100 IU/ml - 3 ml IU
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,021433
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,021440
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,021494
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,021494
22412115 0,18
A10AB04 Insulin lispro парентерална IU 100 IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,039527
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,039539
651800 0,00
A10AB04 Insulin lispro парентерална IU 200 IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 200 U/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,039527
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,039543
294600 0,00
A10AB05 Insulin aspart парентерална IU Solution for injection
Притежател на РУ К-во Мярка
Novo Nordisk A/S, Дания 100 U/ml – 3 ml IU
Novo Nordisk A/S, Дания 100 U/ml-10 ml IU
Novo Nordisk A/S, Дания 100 U/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,029900
2023530 0,15
A10AB06 Insulin glulisine парентерална IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,029260
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,029305
221400 0,00
A10AC01 Insulin (human) парентерална IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
Novo Nordisk A/S, Дания 100 IU/ml - 3 ml IU
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,021433
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,021440
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,021494
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,021494
4438890 0,00
A10AD01 Insulin (human) парентерална IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
Novo Nordisk A/S, Дания 100 IU/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,021433
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,021440
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,021494
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,021494
3390580 0,00
A10AD04 Insulin lispro парентерална IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,060583
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,060606
462600 0,32
A10AD05 Insulin aspart парентерална IU Suspension for injection
Притежател на РУ К-во Мярка
Novo Nordisk A/S, Дания 100 U/ml - 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,038630
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,038647
821220 0,00
A10AE04 Insulin glargine парентерална IU 100 IU/ml
Притежател на РУ К-во Мярка
Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 100 IU/ml – 3 ml IU
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml - 3 ml IU
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 100 IU/ml – 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,046357
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,046397
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 0,046397
1079750 0,14
A10AE04 Insulin glargine парентерална U 300 IU/ml
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия 300 IU/ml-1.5 ml U
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,047351
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,047385
121500 0,00
A10AE05 Insulin detemir парентерална U
Притежател на РУ К-во Мярка
Novo Nordisk A/S, Дания 100 U/ml - 3 ml U
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,067510
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,067536
754180 0,20
A10AE06 Insulin degludec парентерална IU
Притежател на РУ К-во Мярка
Novo Nordisk A/S, Дания 100 IU/ml – 3 ml IU
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,069840
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,069841
117350 0,00
A10AE56 insulin degludec, liraglutide парентерална U (refers to insulin degludec)
Притежател на РУ К-во Мярка
Novo Nordisk A/S, Дания 100 U/ml/3.6 mg/ml - 3 ml U (refers to insulin degludec)
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,244900
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,244914
40500 0,00
A10BA02 Metformin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Actavis Group PTC ehf., Исландия 1000 mg
Actavis Group PTC ehf., Исландия 850 mg
Actavis Group PTC ehf., Исландия 500 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000048
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000048
"ФАРКОЛ" АД 0,000051
412095720 0,23
A10BB09 Gliclazide перорална твърда mg Release tablet
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 60 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001711
"ФАРКОЛ" АД 0,001848
9772614 0,16
A10BB12 Glimepiride перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Тева Фарма ЕАД, България 2 mg
Тева Фарма ЕАД, България 1 mg
Тева Фарма ЕАД, България 3 mg
Тева Фарма ЕАД, България 4 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,024833
"ФАРКОЛ" АД 0,026811
215560 0,00
A10BD07 Sitagliptin, Metformin перорална твърда tabl 50 mg/1000 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия 50 mg/1000 mg tabl
Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия 50 mg/1000 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,751429
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,751777
9857 0,00
A10BD07 Sitagliptin, Metformin перорална твърда tabl 50 mg/850 mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия 50 mg/ 850 mg tabl
Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия 50 mg/850 mg tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,751429
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,751803
13655 0,00
A10BD10 Saxagliptin, Metformin перорална твърда tabl 2,5mg/1000mg
Притежател на РУ К-во Мярка
AstraZeneca AB, Швеция 2.5 mg/1000 mg tabl
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,833887
720 0,00
A10BD10 Saxagliptin, Metformin перорална твърда tabl 2.5 mg/850mg
Притежател на РУ К-во Мярка
AstraZeneca AB, Швеция 2.5 mg/850 mg tabl
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 1,101946
300 0,00
A10BD11 Linagliptin, metformin перорална твърда tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,926500
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,926633
4801 0,00
A10BD20 Empagliflozin, Metformin перорална твърда tabl
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1,065667
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 1,065817
7802 0,00
A10BF01 Acarbose перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Bayer AG, Германия 100 mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002026
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,002026
"МЕДЕКС" ООД 0,002027
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 0,002050
3674290 0,00
A10BG03 Pioglitazone перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Accord Healthcare S.L.U., Испания 30 mg
Accord Healthcare S.L.U., Испания 15 mg
Accord Healthcare S.L.U., Испания 45 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,008074
95400 0,00
A10BH01 Sitagliptin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия 100 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,016675
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,016682
410800 0,00
A10BH02 Vildagliptin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Medochemie Ltd., Кипър 50 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,015347
"ФАРКОЛ" АД 0,015381
79200 0,00
A10BH05 Linagliptin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия 5 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,431467
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,431680
28200 0,00
A10BK03 Empagliflozin перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия 10 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,230667
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,230729
12000 0,00
A10BX04 Exenatide парентерална mcg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 13,032000
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 13,034167
760 0,00
A10BX07 Liraglutide парентерална mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 4,620556
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 4,620994
12900 0,00
A10BX09 Dapagliflozin перорална твърда mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,224267
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,224302
62370 0,00
A10BX10 Lixisenatide парентерална mcg
Притежател на РУ К-во Мярка
Sanofi Winthrop Industrie, Франция 20 mcg – 3 ml mcg
Sanofi Winthrop Industrie, Франция 10 mcg - 3 ml mcg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,212071
2700 0,00
A11CC04 Calcitriol перорална твърда mcg
Притежател на РУ К-во Мярка
Teva B.V., Нидерландия 0.25 mcg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,585333
"МЕДЕКС" ООД 0,585607
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,585607
"ФАРКОЛ" АД 0,638531
322411 0,89
A11DA01 Thiamine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 40 mg/ml - 2 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,013042
8979102 0,05
A11GA01 Ascorbic acid парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 100 mg/ml - 2 ml mg
Софарма АД, България 100 mg/ml - 5 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 100 mg/ml – 2 ml mg
ДАНСОН-БГ ООД, България 100 mg/ml – 5 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002053
ДАНСОН БГ ООД 0,002053
633490430 1,20
A11HA02 Pyridoxine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 50 mg/ml - 2 ml mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,010433
9721780 0,60
A12AA03 Calcium gluconate парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Софарма АД, България 8,94 mg/ml -10 ml (еквивалент на 89,4 Calcium) mg
Фармадвайс ЕООД, България 95.5 mg/ml-10 ml (еквивалентен на 89 Calcium) mg
Фармадвайс ЕООД, България 95.5 mg/ml-5 ml (еквивалентен на 44,5 Calcium) mg
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,019578
"МЕДЕКС" ООД 0,019578
120215229 0,05
A12CC02 Magnesium sulfate парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 4095 mg/10 ml mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000808
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000809
"ФАРКОЛ" АД 0,000810
792036682 0,34
A16AA02 Ademetionine парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Майлан ЕООД, България 500 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,010836
"МЕДЕКС" ООД 0,010841
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,010841
202974906 0,23
A16AA02 Ademetionine перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Майлан ЕООД, България 500 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,003786
"МЕДЕКС" ООД 0,003787
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,003787
50948160 0,47
A16AX01 Thioctic acid парентерална mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 600 mg/50 ml mg
Майлан ЕООД, България 600 mg
"МЕДЕКС" ООД 0,010088
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,010103
287347592 0,12
A16AX01 Thioctic acid перорална твърда mg
Притежател на РУ К-во Мярка
Майлан ЕООД, България 600 mg
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001072
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,001073
13155680 0,00

Прикачени документи