Преглед на процедура по вътрешен конкурентен избор


Покана по рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. до:

"АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" ЕООД
"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД
"ЕКОС МЕДИКА" ООД
"МагнаФарм България" ЕАД
"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
"МЕДЕКС" ООД
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
"СОЛОМЕД" ООД
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
"ФАРКОЛ" АД
"ФАРМИМПОРТ" АД
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
"Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи“ ОП № 1 за нуждите на ЦПЗ-Благоевград ЕООД
00080-2020-0004
https://cpz-bl.com/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0-2/
Най-ниска цена
0,05

Възложител

"Център за психично здраве - Благоевград" ЕООД, гр. Благоевград
101533931
Благоевград, ул. "Бр. Миладинови" 21
073884143
073884143
lycu@abv.bg
Росица Велинова

Период за подаване на оферти

09.03.2021 16:03
19.03.2021 16:00

Дата на отваряне на оферти

24.03.2021 10:00

Дата на отваряне на ценови оферти

24.03.2021 11:00

Документи

Обособена позиция 1