Преглед на условията на 'Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”'


Експорт

Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
N01AB06 Isoflurane инхалаторна ml 0,556400 2196318 съгл. РУ
N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml 0,833407 15367685 съгл. РУ
N01AH06 Remifentanil парентерална mg 3,444400 909762 съгл. РУ
N01AX03 Ketamine парентерална mg 0,016730 13256311 съгл. РУ
N01AX10 Propofol парентерална ml 0,100000 21840998 съгл. РУ 1%
N01BB01 Bupivacaine парентерална mg 0,199800 3476960 съгл. РУ
N01BB02 Lidocaine парентерална mg 0,010507 70512010 съгл. РУ
N01BB09 Ropivacaine парентерална mg 0,125930 5555165 съгл. РУ
N01BB52 Lidocaine, Chlorhexidine уретрална g Lidocaine 10,950100 60 съгл. РУ
N02BB02 Metamizole sodium парентерална mg 0,000425 3496696955 съгл. РУ

Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg 0,180000 885152 съгл. РУ
R03AC18 Indacaterol инхалаторна caps 1,655670 60 съгл. РУ
R03AK06 Salmeterol, Fluticasone инхалаторна UD 0,793835 300 съгл. РУ 50 mcg/500 mcg/dose
R03AK06 Salmeterol, Fluticasone инхалаторна UD 0,555165 300 съгл. РУ 50 mcg/250 mcg/dose
R03AK07 Budesonide, Formoterol инхалаторна UD 0,391083 975320 съгл. РУ Inhalation powder 160 mcg/4,5 mcg/dose
R03AK07 Budesonide, Formoterol инхалаторна UD 0,782165 3000 съгл. РУ Inhalation powder 320 mcg/9 mcg/dose
R03AK08 beclometasone, formoterol инхалаторна UD 0,539668 250 съгл. РУ
R03AL05 Aclidinum bromide, Formoterol инхалаторна UD 1,487000 1500 Съгласно РУ
R03AL06 Tiotropium bromide, Olodaterol инхалаторна UD 1,315665 2100 Съгласно РУ
R03BA02 Budesonide инхалаторна mg 0,678000 33093 съгл. РУ Inhalation powder

Период на кандидатстване


17.6.2020 г. 9:35:00
29.6.2020 г. 23:59:00
00080-2020-0010

Документи