Преглед на условията на 'Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система"'


Експорт

Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
A02BA02 Ranitidine парентерална mg 0,022136 11497653 съгл. РУ
A02BA03 Famotidine парентерална mg 0,110000 41675262 съгл. РУ
A02BC01 Omeprazole парентерална mg 0,117600 30884780 съгл. РУ
A02BC01 Omeprazole перорална твърда mg 0,020215 17639541 Съгласно РУ
A02BC02 Pantoprazole парентерална mg 0,106250 6960744 Съгласно РУ
A02BC03 Lansoprazole перорална твърда mg 0,015344 5998821 съгл. РУ
A02BC05 Esomeprazole парентерална mg 0,206302 9697812 съгл. РУ
A03AD01 Papaverine парентерална mg 0,032700 20151875 съгл. РУ
A03AD02 Drotaverine парентерална mg 0,009040 53311254 съгл. РУ
A03BA01 Atropine парентерална mg 0,938000 957347 съгл. РУ

Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
M01AB05 Diclofenac парентерална mg 0,008907 74578768 съгл. РУ
M01AB05 Diclofenac перорална твърда mg 0,001393 23633125 съгл. РУ
M01AB55 Diclofenac, Orphenadrine citrate парентерална mg /refers to diclofenac/ 0,173067 1940200 съгл. РУ
M01AC02 Tenoxicam перорална твърда mg 0,016200 156600 съгл. РУ
M01AC06 Meloxicam парентерална mg 0,070667 4542608 съгл. РУ
M01AE03 Ketoprofen парентерална mg 0,006121 55968100 съгл. РУ
M01AE17 Dexketoprofen парентерална mg 0,018499 71198135 съгл. РУ
M01AH04 Parecoxib парентерална mg 0,328500 959840 съгл. РУ
M01CC01 D-Penicillamine перорална твърда mg 0,009297 1075000 съгл. РУ
M03AB01 Suxamethonium парентерална mg 0,054320 29321157 съгл. РУ

Период на кандидатстване


16.6.2020 г. 8:00:00
26.6.2020 г. 23:59:00
00080-2020-0009

Документи