Преглед на условията на 'Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства"'


Експорт

Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
B01AA07 Acenocoumarol перорална твърда mg 0,031250 886721 съгл. РУ
B01AB01 Heparin парентерална IU 0,000322 17546188810 съгл. РУ
B01AB02 Antithrombin III парентерална IU 0,662857 498650 съгл. РУ
B01AB05 Enoxaparin парентерална IU 0,000964 5033535000 Съгласно РУ
B01AB06 Nadroparin парентерална IU 0,000889 12245770528 съгл. РУ
B01AB12 Bemiparin парентерална IU 0,001859 880123667 съгл. РУ
B01AC04 Clopidogrel перорална твърда mg 0,002262 34050194 съгл. РУ
B01AC11 Iloprost парентерална mg 3414,700000 48 съгл. РУ
B01AC16 Eptifibatide парентерална mg 0,789605 640205 съгл. РУ
B01AC17 Tirofiban парентерална mg 20,899200 9075 съгл. РУ

Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
L02AE01 Buserelin имплант mg 51,895727 48 съгл. РУ
L02AE03 Goserelin имплант mg 21,883721 141 съгл. РУ
L02AE04 Triptorelin парентерална mg 102,542900 210 съгл. РУ solution for injection
L02BB03 Bicalutamide перорална твърда mg 0,010927 41100 съгл. РУ
L02BG03 anastrozole перорална твърда mg 0,602000 150 съгл. РУ
L02BG04 Letrozole перорална твърда mg 0,364800 750 Съгласно РУ
L02BG06 Exemestane перорална твърда mg 0,042067 1500 съгл. РУ
L04AA06 Mycophenolic acid перорална твърда mg 0,002535 7450000 съгл. РУ
L04AA09 Basiliximab парентерална mg 92,340500 1600 съгл. РУ
L04AA10 Sirolimus перорална твърда mg 7,324000 3300 съгл. РУ

Период на кандидатстване


13.5.2020 г. 9:30:00
26.5.2020 г. 23:59:00
00080-2020-0004

Документи