Преглед на условията на '„Сключване на рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ЦОПСЗ), чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“'


Експорт

Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
B02BX04 Romiplostim парентерална mcg 4,828051 2533100 съгл. РУ
B02BX05 Eltrombopag перорална твърда mg 2,689730 1961640 съгл. РУ
B03XA01 Erythropoietin(Epoetin beta) парентерална IU 0,008380 658469131 съгл. РУ
B03XA01 erythropoietin (Epoetin alfa) парентерална IU 0,008380 1587990784 съгл. РУ
B03XA01 Erythropoietin(Epoetin zeta) парентерална IU 0,008380 517455307 съгл. РУ
B03XA02 Darbepoetin alfa парентерална mcg 2,868622 2880602 съгл. РУ
B03XA03 Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta парентерална mcg 3,227200 1658413 съгл. РУ

Обособена позиция 6

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
H01AB01 Thyrotropin alfa парентерална mg 668,907410 139 съгл. РУ
H01CB02 Octreotide парентерална mg 50,918271 93684 съгл. РУ Powder and solvent for suspension for injection
H02AB02 Dexamethasone парентерална mg 0,099000 9460277 съгл. РУ

Обособена позиция 7

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. парентерална mg 0,089154 11943490 съгл. РУ 100mg/ml
J06BA02 Immunoglobulins, normal human парентерална mg 0,089154 15146900 съгл. РУ 100mg/ml

Обособена позиция 8

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
L01AA01 Cyclophosphamide парентерална mg 0,052720 59648380 съгл. РУ
L01AA02 Chlorambucil перорална твърда mg 0,496600 252600 съгл. РУ
L01AA06 Ifosfamide парентерална mg 0,094420 28938200 съгл. РУ
L01AA09 Bendamustine парентерална mg 3,051340 762000 съгл. РУ
L01AX03 Temozolomide перорална твърда mg 0,266980 5977500 съгл. РУ
L01BA04 Pemetrexed парентерална mg 2,126060 3479700 съгл. РУ
L01BB02 Mercaptopurine перорална твърда mg 0,037780 5255500 съгл. РУ
L01BB05 Fludarabine парентерална mg 2,360160 180240 съгл. РУ
L01BB06 Clofarabine парентерална mg 96,128500 26924 съгл. РУ
L01BB07 Nelarabine парентерална mg 2,334835 213000 C91.5, C83.5

Обособена позиция 9

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
M05BA06 Ibandronic acid парентерална mg 22,071667 16633 съгл. РУ concentrate for solution for infusion
M05BA08 Zoledronic acid парентерална mg 5,727500 222349 съгл. РУ
M05BX04 Denosumab парентерална mg 4,739685 2886454 C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C79.5 120 mg

Обособена позиция 10

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
N02AA01 Morphine перорална твърда mg 0,007123 13643860 съгл. РУ
N02AA01 Morphine парентерална mg 0,072386 7378468 съгл. РУ
N02AA08 Dihydrocodeine перорална твърда mg 0,008322 31227500 съгл. РУ
N02AA55 Oxycodone, Naloxone перорална твърда mg oxicodone 0,064308 1424410 съгл. РУ 5 mg/2,5 mg
N02AA55 Oxycodone, Naloxone перорална твърда mg oxicodone 0,064308 16818220 съгл. РУ 10 mg/5 mg
N02AA55 Oxycodone, Naloxone перорална твърда mg oxicodone 0,064308 63579660 съгл. РУ 20 mg/10 mg
N02AA55 Oxycodone, Naloxone перорална твърда mg oxicodone 0,064308 293752520 съгл. РУ 40 mg/20 mg
N02AB02 Pethidine парентерална mg 0,016800 16668892 съгл. РУ
N02AB03 Fentanyl перорална твърда mg 96,535583 3133 съгл. РУ
N02AB03 Fentanyl трансдермална mcg/h 0,107300 4567925 съгл. РУ

Обособена позиция 14

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
V03AC01 Deferoxamine парентерална mg 0,010720 213000 съгл. РУ
V03AC03 Deferasirox перорална твърда mg 0,099270 12200400 съгл. РУ
V03AF03 Calcium folinate парентерална mg 0,120160 24180513 съгл. РУ

Период на кандидатстване


2.12.2016 г. 15:00:00
30.11.2017 г. 17:30:00
00080-2016-0028

Документи