Преглед на условията на '"Сключване на Рамкови споразумения за периода от датата на сключването им до 31.12.2024 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България" '


Експорт

Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
C01AA05 Digoxin парентерална mg 2,096000 113261 съгл. РУ
C01AA05 Digoxin перорална твърда mg 0,190000 176444 съгл. РУ
C01AA08 Metildigoxin перорална твърда mg 0,626650 16659 съгл. РУ
C01BC03 Propafenone перорална твърда mg 0,000836 28151150 съгл. РУ
C01BC04 Flecainide перорална твърда mg 0,005151 1455150 съгл. РУ
C01BD01 Amiodarone парентерална mg 0,004800 79709180 съгл. РУ
C01BD01 Amiodarone перорална твърда mg 0,000853 96449741 съгл. РУ
C01CA03 Norepinephrine парентерална mg 1,413293 662784 Съгласно РУ
C01CA04 Dopamine парентерална mg 0,010450 88026240 съгл. РУ
C01CA07 Dobutamine парентерална mg 0,035080 15873700 съгл. РУ

Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
D05AX52 Calcipotriol, Betamethasone дермална полутвърда g 1,196000 2730 съгл. РУ
D08AG02 Povidone- iodine дермална полутвърда g 0,099000 8138317 съгл. РУ
D08AG02 Povidone- iodine дермална течна ml 0,013900 86105563 съгл. РУ
L01AA01 Cyclophosphamide парентерална mg 0,052720 46736100 Съгласно РУ
L01AA02 Chlorambucil перорална твърда mg 0,496600 140760 съгл. РУ
L01AA06 Ifosfamide парентерална mg 0,094420 31116100 Съгласно РУ
L01AA09 Bendamustine парентерална mg 1,797680 1262350 Съгласно РУ
L01AX03 Temozolomide перорална твърда mg 0,190780 8481000 съгл. РУ
L01BA01 Methotrexate парентерална mg 0,032990 11025000 съгл. РУ concentrate for solution for infusion
L01BA01 Methotrexate парентерална mg 1,150670 338280 Съгласно РУ Solution for injection

Обособена позиция 3

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
A02BA02 Ranitidine парентерална mg 0,022136 19000218 съгл. РУ
A02BA03 Famotidine парентерална mg 0,110000 62693563 съгл. РУ
A02BC01 Omeprazole парентерална mg 0,117600 48192163 съгл. РУ
A02BC01 Omeprazole перорална твърда mg 0,020215 23895760 Съгласно РУ
A02BC02 Pantoprazole парентерална mg 0,106250 15743360 Съгласно РУ
A02BC05 Esomeprazole парентерална mg 0,206302 15379760 съгл. РУ
A03AD01 Papaverine парентерална mg 0,032700 19256815 съгл. РУ
A03AD02 Drotaverine парентерална mg 0,009040 49407900 съгл. РУ
A03BA01 Atropine парентерална mg 0,938000 475993 съгл. РУ
A03BB01 Butylscopolamine парентерална mg 0,045746 23947359 съгл. РУ

Обособена позиция 4

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
B01AA07 Acenocoumarol перорална твърда mg 0,031250 893137 съгл. РУ
B01AB01 Heparin парентерална IU 0,000322 22350846908 съгл. РУ
B01AB02 Antithrombin III парентерална IU 0,662857 459740 съгл. РУ
B01AB05 Enoxaparin парентерална IU 0,000964 14360624000 Съгласно РУ
B01AB06 Nadroparin парентерална IU 0,000889 21038254314 съгл. РУ
B01AC04 Clopidogrel перорална твърда mg 0,002262 38433495 съгл. РУ
B01AC11 Iloprost парентерална mg 3414,700000 2538 съгл. РУ
B01AC16 Eptifibatide парентерална mg 0,789605 682380 съгл. РУ
B01AC17 Tirofiban парентерална mg 20,899200 51380 съгл. РУ
B01AC18 Triflusal перорална твърда mg 0,000991 659000 съгл. РУ

Обособена позиция 5

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
J01AA02 Doxycycline парентерална g 58,580000 153844 Съгласно РУ
J01AA12 Tigecycline парентерална mg 0,891820 2382525 съгл. РУ
J01CR05 Piperacillin, Tazobactam парентерална mg Piperacillin 0,002948 1103535397 съгл. РУ
J01DB04 Cefazolin парентерална mg 0,001493 726674020 съгл. РУ
J01DC02 Cefuroxime парентерална mg 0,001583 1426191000 съгл. РУ 1500 mg
J01DC02 Cefuroxime парентерална mg 0,001791 150352212 съгл. РУ 750 mg
J01DC02 Cefuroxime перорална твърда mg 0,002028 58241700 Съгласно РУ 500 mg
J01DD01 Cefotaxime парентерална g 1,943500 738130 съгл. РУ
J01DD02 Ceftazidime парентерална mg 0,007091 164783130 Съгласно РУ 1000 mg
J01DD02 Ceftazidime парентерална mg 0,007091 38810000 съгл. РУ 2000 mg

Период на кандидатстване


8.7.2022 г. 10:00:00
5.8.2022 г. 23:59:00

Документи