Преглед на условията на 'Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С '


Експорт

Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
C05BB56 Glucose, sodium chloride парентерална ml 0,002720 271572600 съгл. РУ 500 ml
C01AA05 Digoxin парентерална mg 2,096000 85193 съгл. РУ
C01AA05 Digoxin перорална твърда mg 0,190000 169686 съгл. РУ
C01AA08 Metildigoxin перорална твърда mg 0,626650 8956 съгл. РУ
C01BC03 Propafenone перорална твърда mg 0,000836 24534224 съгл. РУ
C02AC01 Clonidine перорална твърда mg 0,245330 372459 съгл. РУ
C02AC01 Clonidine парентерална mg 6,350311 212215 съгл. РУ
C02AC05 Moxonidine перорална твърда mg 0,694433 88900 съгл. РУ
C02AC06 Rilmenidine перорална твърда mg 0,284670 22896 съгл. РУ
C02CA01 Prazosin перорална твърда mg 0,026400 82946 съгл. РУ

Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
C09BB03 Lisinopril and amlodipine перорална твърда tabl 0,219330 3720 съгл. РУ 20 mg/5 mg
C09BB03 Lisinopril and amlodipine перорална твърда tabl 0,121000 5836 съгл. РУ 10 mg/5 mg
C09BB03 Lisinopril and amlodipine перорална твърда tabl 0,242000 1260 съгл. РУ 20 mg/10 mg
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 0,123840 29932 съгл. РУ 5 mg/5 mg
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 0,218000 29748 Съгласно РУ 10 mg/5 mg
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 0,123840 3460 съгл. РУ 4 mg/5 mg
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 0,247680 8993 съгл. РУ 10 mg/10 mg
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 0,082160 1800 Съгласно РУ 2,85 mg/2,5 mg
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 0,146510 1800 съгл. РУ 4 mg/10 mg
C09BB04 Perindopril, Amlodipine перорална твърда tabl 0,146510 8040 Съгласно РУ 5 mg/10 mg

Период на кандидатстване


17.6.2020 г. 10:00:00
30.6.2020 г. 23:59:00
00080-2020-0011

Документи